Teamet

Vilka är vi?

Science4Families AB är ett start-up företag ursprunget ur forskning framtagen vid Linköpings Universitet (LiU) i samarbete med Region Östergötland. Bolaget är bildat med syfte att nyttogöra våra forskningsresultat så att det kommer målgrupperna och verksamheterna till gagn. Liu Invest AB är delägare i bolaget.

Vad står vi för?

Vår värdegrund bygger på att möjliggöra och påverka goda levnadsvanor till alla gravida och barn oberoende av socioekonomi och huvudspråk.

Helen Häggström

VD

Caroline Lilliecreutz

Styrelseledamot

Marie Löf

Styrelseledamot, Ordförande