Marie Löf

Professor i Nutrition, Styrelseledamot, Ordförande

Jag brinner för barns och gravidas hälsa, och särskilt att alla ska ha samma rätt och möjligheter till hälsosamma matvanor, rörelse och en god hälsa.

Digitala verktyg öppnar nya möjligheter att ge omfattande stöd om goda levnadsvanor som komplement till de fysiska besöken. De kan dessutom ges på olika språk.

Jag har som forskare genomfört forskning om kost, fysisk aktivitet och hälsa hos gravida och familjer i över 20 år. För mig är det viktigt att våra forskningsresultat kommer till nytta efter vi forskat klart.