Caroline Lilliecreutz

Specialistläkare inom obstetrik och gynekologi, Docent med preventiv kvinnohälsa, Styrelseledamot

Att ge ökad kunskap och förståelse kring bra levnadsvanor för att förbättra folkhälsan och därmed minska sociala orättvisor ser jag som ett prioriterat område.

Under graviditet och som nybliven förälder är man intresserad av att försöka göra det bästa för sig själv och sitt barn men vården behöver effektiva och skarpa redskap och arbetsmetoder för att hjälpa de som behöver.

Jag har som specialistläkare inom obstetrik och gynekologi arbetat med gravida i över 20 år och jag vet att behovet av effektiva arbetsmetoder efterfrågas både av patienter och medarbetare inom vården. Jag är även Docent med preventiv kvinnohälsa som huvudämne och tycker det är viktigt att forskningsresultat kommer samhället till nytta.