Helen Häggström

Kandidatexamen inom omvårdnad och Executive Masterexamen inom Business Administration från Handelshögskolan, VD

Mångårig erfarenhet som chef inom hälso- och sjukvården och sedan oktober 2023, VD för Science4Families och en del av företaget.

Efter många års erfarenhet inom olika delar av inom hälso-och sjukvården har vikten av prevention blivit alltmer tydlig. Att förebygga fysisk ohälsa och därmed minska psykisk ohälsa är en oerhört viktig uppgift som ligger mig väldigt nära. Allt fler barn och vuxna kämpar med att förändra kost, motion och levnadsvanor.

”Att få möjlighet att ge fler individer möjlighet att använda preventiva webbapplikationer som har otroligt fina forskningsresultat känns värdefullt. Att dessa tagits fram med syfte att nå alla människor oavsett språk och socioekonomiskt ursprung känns också viktigt så att det blir en möjlighet på lika villkor”