Vad är Science4families?

Vi vill möjliggöra och påverka goda levnadsvanor till alla gravida och barn oberoende av socioekonomi och huvudspråk.

Ohälsosamma levnadsvanor leder till stora ohälsotal fysiskt såväl som psykiskt vilket leder till höga kostnader inom hälso-och sjukvården.

Det finns en avsevärd snedfördelning avseende goda levnadsvanor som leder till stora skillnader i folksjukdomar och socioekonomiskt svaga grupper.

Många verksamheter i Sverige, både privata och offentliga satsar nu på preventiva åtgärder för att stötta familjer i föräldraskap. Både på kort och lång sikt kan man minska kostnaderna och ohälsan, såväl fysisk som psykisk hos barn och vuxna med dessa verktyg.

Verktygen innebär att individerna själva via webbapplikationen tar eget ansvar i större utsträckning. Webbapplikationerna bygger på över 10 års forskning där flera professioner deltagit i forskningsarbetet, tex psykologer, dietister och läkare. Verktygen pratar inte om BMI eller övervikt som kan vara känsligt och skamfyllt utan belyser livsstilsförändringar och hälsosam livsstil. Detta under en period i livet där man är extra tillgänglig för att förändra sina vanor när man är gravid och när man blivit förälder. Andra unika aspekter med verktygen är att all information också finns som ljudfiler.

VÅRA PRODUKTER”Under graviditeten är många mer
motiverade och benägna att ändra
på sina kost- och levnadsvanor!”

SFoG

”Verktyget avdramatiserar
samtalet om fetma & hälsosam
viktökning under graviditet!”

Barnmorska från studien

Vi berättar gärna mer om hur våra produkter kan hjälpa till!